تغییر مکان ایستگاههای تست فوری کرونا در دبی

0
83

از ۱۶ آگوست مسافرانی که از دبی پرواز می کنند باید پیش از رسیدن به فرودگاه آزمایش بدهند.
بر اساس بخشنامه جدید، ایستگاه های تست فوری کرونا از ترمینال های خروجی فرودگاه دبی به کلوپ فوتبال شباب الاهلی در خیابان النهده انتقال خواهد یافت.
مسافرانی که درخواست تست فوری دارند می توانند از خدمات این مرکز هر روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱ بعدازظهر از جمله روزهای جمعه و شنبه با ارائه بلیط خود بهره مند شوند.
کسانی که تست آنها منفی باشد برچسب مناسب سفر را در پاسپورت خود خواهند داشت.
از مسافرین خواسته شده تا رسیدن به مقصد این برچسب را جدا نکنند.

https://www.iremcc.ir/330/