تمبرهای پستی با تصویر کاوشگر امید

0
162

پست امارات با همکاری مرکز فضای محمد بن راشد سعی دارد تمبرهایی را با تصویر کاوشگر امید چاپ کند.
این تمبرها چهار طرح دارد، دو طرح آن تصویر ماهواره امید است و دو طرح دیگر لحظه‌‌ی پرتاب کاوشگر امید را ترسیم می‌کند.
شبکه ابوظبی الاخباریه