تمبرهای پستی با تصویر کاوشگر امید

0
32

پست امارات با همکاری مرکز فضای محمد بن راشد سعی دارد تمبرهایی را با تصویر کاوشگر امید چاپ کند.
این تمبرها چهار طرح دارد، دو طرح آن تصویر ماهواره امید است و دو طرح دیگر لحظه‌‌ی پرتاب کاوشگر امید را ترسیم می‌کند.
شبکه ابوظبی الاخباریه