تمجيد از کارمند شهرداری به دلیل عدم قبول رشوه

0
145

یک کارمند شهرداری دبی با نام راشد المهيری به خاطر عدم پذيرش رشوه ای به مبلغ ۲۵۰۰۰۰درهم در ازای مجوز ورود و تخليه بار به ايستگاه فاضلاب جبل علی، از سوی شهرداری دبی مورد تمجيد و قدردانی قرار گرفت.

الامارات الیوم