تکریم پلیس شارجه از مردی به دلیل همکاری در خنثی کردن عملیات سرقت

0
341

مردی که با کمک پلیس شارجه در دستگیری یک سارق (که سعی داشته از عابر پیاده دزدی کند)کمک کرده بود، به عنوان قهرمان شناخته شد.
سرلشکر سیف الزری الشمسی ، رئیس پلیس شارجه این مرد را به خاطر اقدام شجاعانه اش تکریم کرد.