ثابت ماندن هزینه مدارس خصوصی دبی

0
40

سازمان دانش و توسعه انسانی (KHDA) امروز اعلام کرد؛ مدارس خصوصی در دبی شهریه سال تحصیلی ۲۲-۲۰۲۱ را افزایش نمی دهند.
این دومین سال متوالی است که شهریه مدارس دبی ثابت مانده است