جريمه هایی تا ۵۰ هزار درهم برای نقض کنندگان اقدامات پيشگيرانۀ کرونا

0
45

امارات متحده عربی طی يک جلسه توجیهی رسانه ای که برگزار کرد، بر اهمیت پیروی از دستورالعمل ها و پایبندی به اقدامات لازم تأکید کرد و گفت: جریمه برای رفتارها و اعمالی که نشان دهنده نقض اقدامات بهداشتی و ایمنی در برابر ويروس کرونا در کشور باشد از ۱۰۰۰ تا ۵۰ هزار درهم است.