جریمه بیرون انداختن ماسک اعلام شد

0
43

پلیس ابوظبی اعلام کرد، انداختن ماسک و دستکش بر روی زمین ۱۰۰۰درهم و ۶ بلک پوینت جریمه دارد.
شرطه ابوظبی