جریمه تجاوز از حداکثر سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت

0
172

پلیس ابوظبی اعلام کرد، تجاوز از حداکثر سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت به قرار زیر است….
۲۰۰۰درهم جریمه مالی
۱۲ بلک پوینت
توقیف خودرو به مدت ۳۰ روز
۵۰۰۰درهم هزینه رفع توقیف خودرو
شرطه ابوظبی