جریمه های ترافیکی را اقساطی با سود صفر درصد پرداخت کنید

0
37

اکنون می توانید جریمه های ترافیکی خود را در اقساط بدون بهره پرداخت کنید. وزارت کشور امارات متحده عربی توافق نامه ای را برای اجرای این طرح با چهار بانک ملی امضا کرده است.
این چهار بانک
RAK Bank ، Emirates Islamic ، Commercial Bank of Dubai و First Abu Dhabi Bank هستند!