حمدان بن محمد: ایمنی دانش آموزان، معلمان و کادر اداری يکی از اولویت های اتخاذ روش آموزشی است

0
1114

طی ديدار و نشست عالیجناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ، ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی، با دفتر مرکزی دانش و توسعه انسانی دبی تأکید کردند: امنیت دانش آموزان دختر و پسر و کادر آموزشی و اداری در کلیه مدارس امارات از اولویت های دولت دبی است.

ايشان افزودند؛ ضرورت ادامه روند آموزشی، بايد با توجه به شرایط کنونی جهانی و نتایج تجربیاتی که امارات متحده عربی از زمان وقوع بحران کوويد-۱۹در بخش آموزش و پرورش کسب کرده، اتخاذ گردد.

همچنين سطح اطلاعات و تجربۀ ما از آموزش مجازی در سال تحصيلی که گذشت و دریافتن راه حل های خلاقانه تر برای آموزش مدارس و دانشگاه های دبی، به ما کمک کرده تا به منظور تسهیل در روند آموزش دانش آموزان و دانشجويان بهترين روش ها را اتخاذ نماييم.
ضمن اينکه به والدين نيز اين فرصت را داده ايم تا از بين روش های آموزش حضوری در مدارس، تقسيم دانش آموزان در دو نوبت صبح و بعداز ظهر و ادامۀ روند آموزش مجازی با مدارس مشورت و نظرات خود را در ميان گذارند.

الامارات الیوم