دختر سه ساله ساکن دبی که پايتخت ۱۹۶ کشور را حفظ است!

0
28

طبق گفته والدین این کودک، آنها پایتخت‌های جهان را در زمان شیوع ویروس به او آموختند تا او را مشغول کنند!
اما این دختر سه ساله ساکن دبی یاد گرفته است که تمام ۱۹۶ شهر پایتخت جهان را از حفظ بگوید ، در سنی که بسیاری از کودکان تازه یاد می گیرند صحبت کنند.
پدر دختر گفت: “ما در ابتدا به صورت آزمایشی شروع کردیم و از او خواستیم روزانه چند شهر پایتخت را یاد بگیرد ، اما در طی دو یا سه ماه دختر ما توانست همه آنها را حفظ کند.”