دریافت ۲۸۷ مکالمه از طریق خط مبارزه با مواد مخدر

0
1760

مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر در پلیس دبی، گفت: شماره مجانی ۸۰۰۴۰۰۴۰۰ از مهمترین ابزار برقراری ارتباط برای دریافت سوالات و پیشنهادات مردم درباره مبارزه با مواد مخدر است.