در هنگام خرید آنلاین از طریق Wi-Fi عمومی اقدام نکنيد!

0
238

سازمان دیجیتال ابوظبی نسبت به استفاده از شبکه های Wi-Fi عمومی هنگام خرید آنلاین هشدار داد.
اين هشدار برای جلوگيری از افتادن احتمالی به دام هکرها بوده است!
اين مقام توصيه کرد؛ هنگام خريد آنلاین حتی الامکان از یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) یا داده تلفن همراه استفاده کنيد!
همچنين توضیح داد: شخصی که از Wi-Fi برای خرید آنلاین در مکان های عمومی استفاده می کند راحت است ، اما ایمن نیست؛ زیرا ممکن است در برابر حملات سایبری آسیب پذیر باشد.
این سازمان به خریداران توصیه کرد از سایت های خرید دیجیتال اطمینان حاصل کنند و توضیح داد که ساده ترین راه برای اطمينان از صحت آدرس این است که “https” را در ابتدای آدرس وب سایت جستجو کنید و اگر حرف (S) را در در انتهای “http” ، ندیدین، این بدان معنی است که سایت رمزگذاری نشده است و داده های کاربر ممکن است ایمن نباشد.