دستاوردهای والا به نام بزرگان پیوند خورده است

0
29

عالیجناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، تأیید کردند: دستاوردهای عالی باید به نام بزرگان پیوند خورده باشد، بنابراین ما بلندترن برج جهان را به نام عاليجناب شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، فراخوانديم.
ايشان افزودند؛ برج خلیفه فقط یک برج نبود ، بلکه یک شهر جدید در قلب شهر بود.
هنگامی که ما این برج را در این سطح و ارتفاع به پایان رساندیم، تا عنوان بلندترين برج جهان را به خود بگيرد؛ دیدیم که این ساختمان بلند باید به نام بزرگان باشد ، بنابراین آن را برج خلیفه نامیدیم.