دستگیره های در، کرونا را منتقل نمی کنند!

0
343

تحقیقات جدید نشان می دهد که ویروس کرونا از طریق سطوحی مانند دستگيره های در یا پريزهای برق منتقل نمی شود.
يک استاد پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا گفت: دیگر هیچ نگرانی در مورد انتقال ويروس کرونا از طريق سطوح وجود ندارد. وی افزود: هر ویروسی که روی سطوح باقی بماند ضعیف می شود و قدرت کافی برای آلوده کردن افراد را ندارد.

البیان