دستگیری باند سرقت از خودرو در عجمان

0
778

پلیس عجمان یک باند سرقت ۸ نفره که ۱۰۰ هزار درهم و ۱۰ هزار دولار را از کیفی در یک خودرو همچنین در سرقتی دیگر ۴۰۰۰ درهم را از کیف یک زن به سرقت بردند را دستگیر نمود.
منبع: الامارات الیوم
ترجمه: مجله ارتباط