دستگیری دو کارمند به اتهام جعل نتایج تست کرونا برای ورود به ابوظبی

0
48

دو کارمند شاغل در يکی از مراکز معاينه به اتهام جعل در نتايج آزمايش کوويد-۱۹ برای افرادی که مایل بودند به ابوظبی وارد شوند در قبال دريافت مبلغی، توسط پليس دبی دستگیر شدند و آن دو را برای پيگرد قانونی به دادسرای موارد بحرانی و اضطراری ارجاع دادند.

الامارات الیوم