دمای هوای امارات به منفی ۲٫۱ درجه سانتيگراد رسيد

0
31

مرکز ملی هواشناسی اعلام کرد کمترین دمای ثبت شده در امارات متحده عربی صبح چهارشنبه منفی ۲٫۱ درجه سانتیگراد است.

در یک توییت، این مرکز اعلام کرد که کمترین دما در نزدیکی العین در ساعت ۷٫۳۰ صبح امروز ثبت شده است.