دوربين های نظارتی در وسايل حمل و نقل عمومی

0
26

اداره راه و ترابری دبی اعلام کرد، به منظوراطمینان از رعايت فاصله اجتماعی در بخش حمل و نقل عمومی، از جمله اتوبوس ها، مترو و حتی اتوبوس مدارس و وسايل نقليه خودران سعی شده تا از دوربين های نظارتی استفاده گردد.
الامارات الیوم