دو کودک از قصاص پدر، که مادرشان را به قتل رسانده بود، گذشتند

0
1346

دادگاه جنایی ابوظبی شاهد گذشت دو کودک از قصاص پدرشان و همسر اول او بود که با همکاری هم مارشان را به قتل رساندند.