رستوران ها در ماه رمضان مجاز به فروش مواد غذایی به غیرمسلمانان هستند

0
29

رستوران های شارجه می توانند در ماه رمضان امسال درخواست مجوز فروش مواد غذایی به غیر مسلمانان را بدهند.