روش جدیدی برای یافتن ویروس‌های کرونا در حفره دهان و حلق

0
242

محققان دانشگاه وین در اتریش روش جدیدی برای یافتن ویروس‌های کرونا در حفره دهان و حلق ابداع کردند. آنها محلولی تهیه کردند که با غرغره کردن آن می‌توان ذرات ویروس را پیدا کرد. این روش قرار است در مدارس استفاده شود.
در این روش به جای نمونه‌بردای از حلق برای تست کرونا، محلولی در حفره دهان غرغره می‌شود. برای انجام این مطالعه، گروهی متشکل از ۱۵ هزار دانش‌آموز و ۱۲۰۰ معلم از ۲۵۰ مدرسه اتریش هر سه هفته یکبار برای بررسی علائم احتمالی ابتلا به کرونا آزمایش می‌شوند.
محققان دانشگاه وین برای انجام این آزمایشگاه‌ها از محلولی که خود تهیه کرده و اوایل تابستان دقت و کارآیی آن را آزمایش کردند، استفاده می‌کنند.
این محلول یک ترکیب نمکی ویژه است که باید برای مدت یک دقیقه غرغره شود تا ذرات حفره دهان و حلق وارد آن شود. محلول نمونه‌برداری شده سپس برای یا‌فتن ذرات ژنتیکی ویروس در آزمایشگاه بررسی می‌شود. محققان دانشگاه وین می‌گویند ده نمونه می‌توانند به صورت همزمان آزمایش شوند. اگر نتیجه مثبت باشد نمونه‌ها دوباره به صورت جداگانه تجزیه و تحلیل میشوند.
دویچه‌وله