زندان، جريمه کسانی که در امتحانات تقلب کنند!

0
333

وزارت آموزش و پرورش ضمن اينکه تقلب جرم است نسبت به آن هشدار داد!

ابراهیم الحوسنی ، وکیل دادگستری، درباره تخلف قانونی در این زمینه هشدار داد و تأكید كرد: هر شخصی كه به جای دانش‌آموز یا دانشجو، سوالات امتحانی را پاسخ دهد، از نظر قانون، وی مرتکب (جعل هویت) شده است و با مجازات‌های مربوط به جرم “جعل”، که در آن یک سند معتبر یا عکس آن، به نام شخص دیگری استفاده می‌شود، مجازات میشود.
مجازات این کار تا ۱۰ سال حبس است!