ساخت ماسک ضد ويروس توسط تیم تحقیقاتیِ دانشگاه علم و صنعت خلیفه

0
22

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه علم و صنعت خلیفه، اولین مدل (نافا ماسک) را تولید کرده که یک ماسک ضد ویروس و سازگار با محیط زیست است و از مواد بیولوژیکی و نانوالیاف ساخته شده که به آن خواص ضد میکروبی بخشيده و می توان آن را شست و دوباره استفاده کرد.
این ماسک از الیاف نانو ساخته شده که بصورت عمودی با قطر بین ۱۰۰ تا ۶۰۰ نانو متر مرتب شده است تا هوا از آن عبور کند و تا بیش از ۹۹٪ از ورود ذرات خارجی، باکتری ها و ویروس ها جلوگیری کند.
البیان