ساعات کاری کارمندان دولت برای ماه رمضان

0
31

🔰اداره فدرال منابع انسانی دولت روز پنجشنبه بخشنامه ای را تعیین کرد که ساعات کار کارمندان در وزارتخانه ها و نهادهای فدرال را در ماه رمضان تعیین می کند.

🔰در این بخشنامه آمده است که ساعات رسمی کار وزارتخانه ها و نهادهای فدرال در طول ماه مبارک از ۹ صبح تا ۲ بعدازظهر خواهد بود.

🔰در ادامه آمده است که این زمان بندی ممکن است در مورد افرادی که کار آنها به زمان بیشتری نیاز دارد اعمال نشود.

🔰ماه رمضان در امارات متحده عربی احتمالاً از ۱۳ آوریل؛ مشروط به رویت ماه. آغاز خواهد شد.