سه جوان، شخصی را با ضربه چاقو به قتل رساندند

0
968

دادستانی دبی، پرونده سه شخص را که متهم به فریب مرد جوان و بردن او به منطقه القوز، و سپس قتل وی به دادگاه جنایی دبی، ارجاع داد.
دادستانی دبی به این توضیح که، متهمان قربانی را با قصد قبلی به قتل رساندند، خواهان عقوبت اعدام برای آن ها شد.
دادستانی در گزارش خود به این موضوع اشاره نمود که متهمان، قبل از واقعه، چاقویی را از یک بقالی به قصد استفاده از آن برای قتل به سرقت بردند. و در روز حادثه مقتول را پس از فریب به مکانی بردند و آنجا را پوشاندند و متهم سوم نیز در خروجی با سگی ایستاد تا مانع از ورود کسی به آنجا شوند. دو متهم دیگر نیز با ضربات چاقو در قسمت های مختلف بدن قربانی، وی را کشتند.
منبع: الامارات الیوم