شرایط اعطای تابعیت اماراتی مطابق با اصلاحات قانونی جدید

0
45

اصلاحات جدید آیین نامه اجرایی قانون فدرال در مورد تابعیت و گذرنامه ، تعدادی از شرایط و کنترل ها را برای اعطای تابعیت اماراتی به هر گروه تعیین کرده است.
شرایط و کنترل ها به شرح زیر است:
گروه سرمایه گذار
در رده سرمایه گذاران ، داشتن املاک در امارات متحده عربی الزامی است.
گروه پزشکان
برای اعطای تابعیت به پزشکان و متخصصان ، تعدادی از شرایط باید وجود داشته باشد ، از جمله اینکه وی متخصص در زمینه علمی منحصر به فرد یا زمینه های علمی مورد نیاز و مهم برای کشور باشد.
تجربه عملی او کمتر از ۱۰ سال نباشد.
گروه دانش پژوهان
در گروه دانش پژوهان ، برای به دست آوردن تابعیت ، تعدادی از شرایط باید وجود دارد ، از جمله اینکه وی یک محقق فعال در زمینه تخصص خود در یک دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی یا در بخش خصوصی باشد و تجربه عملی او او کمتر از ۱۰ سال نباشد.
اخذ عضویت در یک سازمان معتبر در زمینه تخصص خود.
افراد با استعداد
مخترعین بايد یک یا چند حق ثبت اختراع مورد تأیید وزارت اقتصاد یا هر نهاد بین المللی شناخته شده ای که دارای ارزش افزوده ای برای اقتصاد کشور باشد و توصیه نامه وزارت اقتصاد لازم است.
در رده روشنفکران ، هنرمندان و افراد با استعداد ، لازم است که وی در زمینه های دارای اولویت برای کشور مانند فرهنگ ، هنر و استعداد از پیشگامان باشد و باید یک یا چند جایزه بین المللی در زمینه خود و یک توصیه نامه از طرف سازمانهای دولتی مربوطه کسب کرده باشد.