شروع به کار مجدد اتوبوس‌های بین شهری شارجه با ۵۰٪ ظرفیت

0
43

به گزارش مدیریت بحران و حمل نقل عمومی شارجه، اتوبوس‌های بین شهری شارجه از ۱۵ سپتامبر با پنجاه درصد ظرفیت خود شروع به کار خواهند کرد. ایستگاه الجبیل نیز همزمان بازگشایی خواهد شد.
همان طور که بخاطر دارید، این ایستگاه و اتوبوس های بین شهری از ماه آوریل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بودند
از جمله اقدامات ایمنی پیش از سوار شدن مسافران، تست دمای بدن آنان و ضدعفونی اتوبوس‌ها پیش از هر سفر وهمچنین زدن ماسک مسافران در تمام طول سفر می باشد.
شرطه الشارقه