عاليجناب شیخ محمد فرمان مربوط به مرکز اوتیسم دبی را صادر کرد

0
48

عالیجناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، فرمان شماره (۲۶) سال ۲۰۲۱ مربوط به مرکز اوتیسم دبی را در روز پنجشنبه صادر کردند.

به عنوان بخشی از اجرای فرمان جدید، شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی، قطعنامه شماره (۲۲) شورای اجرایی سال ۲۰۲۱ مبنی بر تعیین اعضای هیئت مدیره مرکز اوتیسم دبی را صادر کردند.

فرمان شماره (۲۶) سال ۲۰۲۱ تلاش می کند تا دبی را به یک مرکز پیشرو در زمینه آموزش و درمان افراد مبتلا به اوتیسم تبدیل کند.

این قانون نقش های مرکز را تشریح می کند ، هدف اصلی آن ادغام کودکان اوتیسم در جامعه از طریق روش های جامع آموزشی و مداخلات درمانی است.

منابع تأمین مالی این مرکز شامل درآمدهای ناشی از هزینه هایی است که برای خدمات و برنامه های آن اخذ می شود و همچنین، کمک های بلاعوض و کمک های مالی مورد تأیید هیئت مدیره است.
شورای اجرایی دبی ممکن است سایر منابع مالی را تأیید کند.
دفتر مرکزی این مرکز در دبی مستقر است.