قانون جديد کرونایی

0
73

دادستان عمومی فدرال روز چهارشنبه در توئیتر خود نوشت؛ تماس نزدیک با افراد آلوده نیز باید به مقامات بهداشتی گزارش شود.
و بیماران کرونایی باید سریعا به مراکز بهداشتی مراجعه کنند، در صورت کوتاهی به مجازات زندان و جریمه نقدی بین ۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ درهم محکوم خواهند شد.