قوانین کرونایی برای روز ملی امارات و سال نو میلادی

0
29

طی یک جلسه‌ی توجیهی، سخنگوی رسمی رسانه امارات گفت، امسال به خاطر بیماری همه‌گیر کرونا جشن کریسمس کمی متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‌شود.
به این صورت که هیچ گونه تجمعی برای جشن‌ها مجاز نیست.
غذا و یا هدیه نباید رد و بدل شود.
مردم می‌توانند به صورت مجازی در این جشن‌ها شرکت کنند.
کنسرت‌هایی که بیش از سه تا چهار ساعت طول بکشد، بدون تائید قبلی برگزار نمی‌شود.