مجوز برگزاری عروسی ها در دبی صادر گردید

0
29

سازمان مديريت بحران دبى طی جلسه ای به رياست عاليجناب شيخ منصور بن محمد بن راشد ال مكتوم اجازه برپايى مراسم ازدواج در سالن ها، هتل ها و منازل و همچنين چادرهای عروسى در مناطق مسكونى را با رعايت شرايط و ضوابط از ۲۲ اکتبر صادر كرد.
شرايط برپايى مراسم به اين شرح است:
-در هتل ها ميهمانان بيشتر از ۲۰۰ نفر نباشند و در چادرهای مناطق مسكونى ۳۰ نفر و مراسم فقط به مدت چهار ساعت برگزار شود
-از روبوسى و احوال پرسى به واسطه دست دادن اجتناب كنند
-پوشيدن ماسك در تمام اوقات الزامى مى باشد مگر هنگام نشستن روى صندلى
-از نشستن روبروى هم در فاصله كمتر از يك متر و نيم اجتناب كنند
-روى هر ميز فقط پنج نفر مى توانند بنشينند
-بين هر ميز با ديگرى بايد دو متر فاصله وجود داشته باشد
-افرادى كه عوارض سرماخوردگى دارند به هيچ عنوان در مراسم شركت نكنند
-و به افراد مسن و داراى بيمارى هاى مزمن توصيه مى شود در اين مراسم ها شركت نكنند
الامارات الیوم