محدوديت های جديد کرونا در شارجه

0
60

بر اساس آیین نامه جدید صادر شده توسط اداره اقتصادی شارجه در روز سه‌شنبه، فعالیت مراکز خرید تنها به ۶۰ درصد از ظرفیت کل آنها محدود خواهد شد.
همچنین در پی اقدامات شدید پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در شارجه، مراجعه کنندگان به موسسات می‌بایست فاصله ایمنی دو متری را رعایت کنند.
سینماها، مراکز تفریحی و باشگاه ها از این امر مستثنی نیستند و تنها با ۵۰ درصد ظرفیت کل خود می‌توانند کار کنند.
در رستوران‌ها باید حداقل فاصله دو متری بین میزها حفظ شود به علاوه، حداکثر تعداد مجاز به نشستن دور یک میز، در صورتی که از یک خانواده نباشند، ۴ نفر خواهد بود.