مدرسه مجازی رایگان برای خانواده های کم درآمد

0
30

🔰وزارت آموزش و پرورش ابوظبی از افتتاح مدرسه مشارکت های آموزشی مجازی خبر داد.
🔰حدود ۵۷۹ دانش آموز از ۱۵ ملیت مختلف در اين مدرسه ثبت نام کرده اند.
🔰این مدرسه تمامی دانش‌آموزان ملیت‌های مختلف را که خانواده‌هایشان از نظر مالی تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته‌ اند را می‌پذیرد.
🔰اين مدرسه از اکتبر ۲۰۲۰ برای دانش‌آموزان کم‌درآمد که مجبور به ترک تحصیل شده بودند به راه افتاد و در حال حاضر در پایه‌های پنجم تا یازدهم وجود دارد و برنامه‌ی آموزشی مدارس خصوصی که وزارت آموزش ارائه داده است را دنبال می‌کند.
🔰این مدرسه علاوه بر ارائۀ خدمات رایگان آموزش مجازی به دانش آموزان دستگاه های دیجیتال امانت می دهد!
🔰در صورتی که والدین به وضعیت مالی باثباتی دست بیابند می‌توانند دوباره کودکشان را به مدارس خصوصی بفرستند؛ البته اول باید تعهد بدهند که تمام مبلغ پرداخت‌نشده‌ی مدرسه‌ی پیشینشان را بپردازند و بدهی‌های معوقه‌ی خود را تسویه کنند.