مشتری یک بانک، ۵ میلیون درهم در حسابش واریز کرد و بعد از ۱۰ سال، ۱۲۳ درهم شده بودند

0
763

اداره “الخبره و تسویه المنازعات” (کارشناسی و تسویه دعوی های مالی) توانست عوای بین مشتری و بانک را حل و فصل نمایند. شخصی، مبلغ ۵ میلیون درهم را در دو حساب جدا واریز کرده بود که پس از ۱۰ سال بازگشت به کشور، حسابش فقط ۱۲۳ درهم داشت. دادگاه به نفع مشتری بانک حکم را صادر نمود و اصل مبلغ به علاوه فایده آن باید توسط بانک به او بازگردانده شود.
برق الامارات