مصادره حیوانات خطرناکی که در خانه هایی در شارجه نگهداری می شوند

0
1399

هیئت محیط زیست و مناطق حفاظت شده در شارجه، ۴ شیر نر، یک شیر ماده، سه افعی و دو تمساح که توسط اشخاصی در خانه، نگهداری می شدند را به مراکز حفاظت شده، انتقال داد.
منبع: الامارات الیوم