معافیت و کاهش هزینه های سرویس دهی نهادهای دولتی

0
53

عالیجناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ، ولیعهد دبی قطعنامه شماره ۱۹ شورای اجرایی (۱۹) سال ۲۰۲۱ در مورد معافیت و کاهش هزینه های خدمات ارائه شده توسط نهادهای دولتی در دبی را به عنوان بخشی از مجموعه ابتکارات انجام شده برای افزایش رشد اقتصادی در این امارات را صادر کرد.

این اقدام با هدف کاهش فشارهای مالی در مواجهه با مشاغل و افزایش جذابیت بیشتر دبی به عنوان یک مرکز تجاری و سرمایه گذاری انجام می شود.

معافیت ها و تخفیف ها مربوط به هزینه های خدمات ارائه شده توسط سازمان املاک و مستغلات دبی، شهر دریایی دبی، سازمان راه و ترابری (RTA) ، شهرداری دبی ، وزارت گردشگری و بازاریابی بازرگانی (جهانگردی دبی) ، دادگاه های دبی ، وزارت توسعه اقتصادی ( اقتصاد دبی) و اداره بهداشت دبی (DHA) می باشد.