مواظب باشيد به دليل حمل پول جريمه نشويد!

0
279

🔶مردی سوار بر دوچرخه، یک ميليون درهم را در یک کیسه پلاستیکی حمل می کرد تا مبلغ را به بانک ببرد و به حساب ديگری واریز کند.
🔶این مرد به دلیل عدم رعایت اقدامات ایمنی جریمه شد.
🔶پلیس دبی گفت: شرکت ها باید حداقل دو کارمند را برای حمل پول به بانک اختصاص دهند و حتما هم داخل خودرو جابه‌جا شود.
🔶از شمارش پول در ملاء عام خودداری كنيد. همچنین به ساكنان توصیه می شود كه با شخص غریبه ای صحبت نكنند یا از وسایل نقلیه خود خارج نشوند.