می توان دوز دوم واکسن کرونا را از نوع ديگری زد؟

0
395

سازمان بهداشت دبی (DHA) به شهروندان توصيه نمود:
انواع مختلف واکسن‌های کووید-۱۹ را با هم ترکیب نکنند چون انجام چنین کاری نتیجه‌ی مثبتی ندارد.
همچنین افزود:
تا به حال هیچ مدرک علمی مبنی بر تفاوت بین انواع مختلف واکسن به دست نیامده است.
واکسن کرونا فایزر و سینوفارم هم‌اکنون در دبی موجود است.