نخستین عملیات هدایت مسیر کاوشگر امید با موفقیت انجام شد

0
60

پروژه اکتشاف مریخ ، از اتمام موفقیت آمیز نخستین عملیات هدایت مسیر کاوشگر امید خبر داد.
روند هدایت کاوشگر یک گام بزرگ و مهم در سفر هفت ماهه به سیاره سرخ است.

برق الامارات