هشدار پلیس ابوظبی نسبت به عدم توجه به علائم راهنمایی و رانندگی

0
223

پلیس ابوظبی به رانندگان هشدار داد تا نسبت به علائم راهنمایی و رانندگی دقت کرده مخصوصا ایستادن پشت خط ایست در تقاطع‌ها را رعایت کرده تا از خطر تصادفات ناگهانی جلوگیری کنند.
همچنین پلیس اشاره کرد عدم توقف پشت خط ایست و یا بی‌توجهی به علائم راهنمایی ۵۰۰ درهم جریمه دارد.
شرطه ابوظبی