هواپیمایی اتحاد تکنولوژی بیومتریک را امتحان می کند

0
49

هواپیمایی اتحاد در مشارکت با کمپانی SITA، فناوری بیومتریک را جهت شناسایی خدمه کابین در فرودگاه بین المللی ابوظبی استفاده می کند. این فناوری جدید، شناسایی افراد را از طریق اسکن صورت امکان پذیر می سازد. و جایگزینی برای کارت شناسایی و چک-این (check-in) کیوسکی می‌شود.
این روش نوین، هواپیمایی اتحاد را از پیشگامان اتخاذ روش‌های ایمنی در مقابله با جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در میان خدمه و مسافرین خود قرار می‌دهد.
لازم به ذکر است دوره آزمایشی مذکور تا فوریه ۲۰۲۱ ادامه دارد.