ورازت اقتصاد امارات،خودروهای مرسدس بنز مدل اي ام جي جيتي آر ۱۹۰ مدل های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ساخت آلمان را فرا خواند.

0
839

این خودروها با همکاری شرکت های “مشاریع قرقاش” و “الامارات للسیارات” دو نماینده رسمی مرسدس بنز در امارات فراخوانده شدند.