وضعیت پارکینگ های جدید در شارجه

0
1346

شهرداری شارجه اعلام نمود کلیه پارکینگ های عمومی خیابان های شماره ۴، شماره ۶ و خیابان شماره ۱۱ در منطقه “السور” از تاریخ ۲۰۱۶/۱۱/۲ از وضعیت رایگان خارج می شوند و قابل پرداخت می باشند.
الامارات الیوم