پلمپ یک کافه و جريمه ۷ مرکز تجاری در دبی

0
24

به گزارش دپارتمان اقتصادی دبی، یک کافه در منطقه الكرامة، به دليل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا از جمله فاصله فیزیکی پلمپ شد.
همچنين ۷ فروشگاه تجاری به دلیل عدم پوشين ماسک توسط کارکنان جريمه شد.

البیان