پلیس ابوظبی: استفاده از چراغ های مه شکن در شرایط عادی ایمنی جاده ها را تهدید می کند

0
204

پلیس ابوظبی رانندگان را به رانندگی ايمن و عدم استفاده از چراغ مه شکنِ اتومبيل در روزهای عادی که خبری از مه نيست دعوت نمود و اشاره نمود استفاده از چراغ مه شکن در شرایط عادی آب و هوايي منجر به ايجاد مزاحمت برای ديگر رانندگان و حتی افزايشِ تصادفاتِ جاده ای می شود.
ARN