پلیس ابوظبی به رانندگانی که پلاک خود را پنهان می‌کنند، هشدار داد

0
28

پلیس ابوظبی به رانندگان هشدار داد، در صورت پنهان کردن پلاک خودروی خود، حال با وسایلی چون دوچرخه یا وسایلی دیگر، مطابق با قانون فرد متخلف ۴۰۰ درهم جریمه می‌شود.
البیان