پلیس دبی، دختری را از آزار و اذیت مکرر، توسط مادرش، نجات داد

0
1317

رئیس بخش رضایت مراجعه کنندگان در مرکز پلیس القصیص در دبی گفت: یکی از مواردی که توسط پلیس بانوان پیگیری و به انجام رسید، نجات دختری ۱۴ ساله است که بطور مکرر توسط مادرش شکنجه می شد.
وی همچنین گفت: بخش عمیلیات پلیس دبی، از دختری ۱۴ ساله گزارشی دریافت کرد مبنی بر اینکه این دختر از سوی مادرش شکنجه می شود. با بررسی های پزشکی قانونی مشخص شد که آثار زخم های قدیمی نیز روی بدن دختر، دیده می شود.
با ادامه تحقیقات پلیس معلوم شد که سال گذشته نیز شکایتی علیه این مادر در مورد شکنجه دخترش، به پلیس شده بود. مادر دختر گفت که احساس می کند فرزندش در خانه زیادی است و نمی خواهد باهم در یک خانه باشند؛ این درحالیست که این مادر، فرزند پسری نیز دارد که بر عکس دختر، او را بیشتر مورد توجه قرار می دهد.

ترجمه: مجله ارتباط
منبع: الامارات الیوم