پلیس دبی، شخصی را به اتهام قتل همکارش به دادستانی کل ارجاع داد

0
522

پلیس دبی جوان ۲۳ ساله ای را که یک نظافتچی بود به جرم قتل همکار ۲۹ ساله اش دستگیر نمود. این مجرم در روز ارتکاب جرم قصد فرار از کشور را داشت که توسط پلیس دستگیر شد.