پلیس دبی در عرض ۴ ساعت یک الماس را به صاحب خود باز گرداند!

0
44

بنابر گزارش پلیس دبی، سارق این الماس را که هزاران درهم ارزش داشت روی زمین هتل پیدا کرده و به اتاقش برده بود.
زن اماراتی صاحب الماس در شکایتش عنوان کرده بود که الماسش را در هتلی در دبی گم کرده است ولی جزئیات دقیق محل گم شدن الماس را نمی‌دانست.
پس از دریافت شکایت‌نامه، پلیس به سرعت گروهی از ماموران را از ایستگاه پلیس برای پیدا کردن الماس گم‌شده و بررسی محل‌های احتمالی گم شدنش اعزام کرد. این گروه بعد از بررسی تصاویر ضبط‌ شده موفق شدند مردی را شناسایی کنند که یک شیء نامعلوم را از روی زمین برمی‌داشت.
محققین به سراغ این مرد اروپایی که از میهمانان هتل بود رفتند و با وجود انکار او از یافتن هر گونه الماس، پس از جستجوی اتاقش الماس گمشده را پیدا و بعد از گذشت چهار ساعت از دریافت شکایت، الماس را به صاحبش بازگرداندند.